<td id="d4ja9"></td>
<track id="d4ja9"><strike id="d4ja9"></strike></track>
  1. <p id="d4ja9"></p>
  2. <pre id="d4ja9"><ruby id="d4ja9"></ruby></pre>

   揚升行業(yè)網(wǎng)

   【門(mén)里面一個(gè)敢讀什么】-門(mén)】-敢念什么

   121gldl|
   268

   老子出關(guān)

   道德經(jīng),深深影響著(zhù)中國文化和歷史,也影響著(zhù)中國人的思想和靈魂,是我們民族文化自信的重要力量,也是個(gè)人人生幸福和成功的導航,值得反復品讀。正所謂,讀書(shū)百遍其義自見(jiàn)。今天整理拼音版,幫助大家重讀經(jīng)典。

   道德經(jīng)原文

   01dào可kě道dào,非fēi常chánɡ道dào。名Mínɡ可kě名mínɡ,非fēi常chánɡ名mínɡ。無(wú)Wú,名mínɡ天tiān地dì之zhī始shǐ。有Yǒu,名mínɡ萬(wàn)wàn物wù之zhī母mǔ。故Gù常chánɡ無(wú)wú,欲yù以yǐ觀(guān)ɡuān其qí妙miào。常Chánɡ有yǒu,欲yù以yǐ觀(guān)ɡuān其qí徼jiào。此Cǐ兩liǎnɡ者zhě同tonɡ出chū而ér異yì名mínɡ,同tónɡ謂wèi之zhī玄xuán。玄Xuán之zhī又yòu玄xuán,眾zhònɡ妙miào之zhī門(mén)mén。

   02.天tiān下xià皆jiē知zhī美měi之zhī為wéi美měi,斯sī惡è矣yǐ;皆jiē知zhī善shàn之zhī為wéi善shàn,斯sī不bù善shàn已yǐ。故Gù有yǒu無(wú)wú相xiānɡ生shēnɡ,難nán易yì相xiānɡ成chénɡ,長(cháng)chánɡ短duǎn相xiānɡ形xínɡ,高ɡāo下xià相xiānɡ傾qīnɡ,音yīn聲shēnɡ相xiānɡ和hè,前qián后hòu相xiānɡ隨suí。是Shì以yǐ圣shènɡ人rén處chǔ無(wú)wú為wéi之zhī事shì,行xínɡ不bù言yán之zhī教jiào。萬(wàn)Wàn物wù作zuò焉yān而ér不bù辭cí。生Shēnɡ而ér不bù有yǒu,為wéi而ér不bù恃shì,功ɡōnɡ成chénɡ而ér弗fú居jū。夫Fū唯wéi弗fú居jū,是shì以yǐ不bù去qù。

   03.不bù尚shànɡ賢xián, 使shǐ民mín不bù爭zhēnɡ。不Bù貴ɡuì難nán得dé之zhī貨huò,使shǐ民mín不bù為wéi盜dào。不Bù見(jiàn)jiàn可kě欲yù,使shǐ民mín心xīn不bù*luàn。是Shì以yǐ圣shènɡ人rén之zhī治zhì,虛xū其qí心xīn,實(shí)shí其qí腹fù,弱ruò其qí志zhì,強qiánɡ其qí骨ɡǔ;常chánɡ使shǐ民mín無(wú)wú知zhī、無(wú)wú欲yù,使shǐ夫fū智zhì者zhě不bù敢ɡǎn為wéi也yě。為Wéi無(wú)wú為wéi,則zé無(wú)wú不bù治zhì。

   04.道dào沖chōnɡ而ér用yònɡ之zhī,或huò不bù盈yínɡ。淵Yuān兮xī似sì萬(wàn)wàn物wù之zhī宗zōnɡ。挫Cuò其qí銳ruì,解jiě其qí紛fēn,和hé其qí光ɡuānɡ,同tónɡ其qí塵chén,湛zhàn兮xī似sì或huò存cún。吾Wú不bù知zhī誰(shuí)shuí之zhī子zǐ,象xiànɡ帝dì之zhī先xiān。

   05.天tiān地dì不bù仁rén,以yǐ萬(wàn)wàn物wù為wéi芻chú狗ɡǒu。圣Shènɡ人rén不bù仁rén,以yǐ百bǎi姓xìnɡ為wéi芻chú狗ɡǒu。天Tiān地dì之zhī間jiān,其qí猶yóu橐tuó龠yuè乎hū?虛Xū而ér不bù屈qū,動(dòng)dònɡ而ér愈yù出chū。多Duō言yán數shù窮qiónɡ,不bù如rú守shǒu中zhōnɡ。

   06.谷ɡǔ神shén不bù死sǐ是shì謂wèi玄xuán牝pìn。玄Xuán牝pìn之zhī門(mén)mén是shì謂wèi天tiān地dì根ɡēn。綿Mián綿mián若ruò存cún,用yònɡ之zhī不bù勤qín。

   07.天tiān長(cháng)chánɡ地dì久jiǔ。天Tiān地dì所suǒ以yǐ能nénɡ長(cháng)chánɡ且qiě久jiǔ者zhě,以yǐ其qí不bù自zì生shēnɡ,故ɡù能nénɡ長(cháng)chánɡ生shēnɡ。是Shì以yǐ圣shènɡ人rén后hòu其qí身shēn而ér身shēn先xiān,外wài其qí身shēn而ér身shēn存cún。非Fēi以yǐ其qí無(wú)wú私sī邪yé!故Gù能nénɡ成chénɡ其qí私sī。

   08.上shànɡ善shàn若ruò水shuǐ。水Shuǐ善shàn利lì萬(wàn)wàn物wù而ér不bù爭zhēnɡ,處chù眾zhònɡ人rén之zhī所suǒ惡wù,故ɡù幾jī于yú道dào。居Jū善shàn地dì,心xīn善shàn淵yuān,與yǔ善shàn仁rén,言yán善shàn信xìn,正zhènɡ善shàn治zhì,事shì善shàn能nénɡ,動(dòng)dònɡ善shàn時(shí)shí。夫Fū唯wéi不bù爭zhēnɡ,故ɡù無(wú)wú尤yóu。

   09.持chí而ér盈yínɡ之zhī不bù如rú其qí已yǐ;揣chuǎi而ér銳ruì之zhī不bù可kě長(cháng)chánɡ保bǎo;金jīn玉yù滿(mǎn)mǎn堂tánɡ莫mò之zhī能nénɡ守shǒu;富fù貴ɡuì而ér驕jiāo,自zì遺yí其qí咎jiù。功Gōnɡ遂suì身shēn退tuì,天tiān之zhī道dào。

   10.載zài營(yíng)yínɡ魄pò抱bào一yī,能nénɡ無(wú)wú離lí乎hū?專(zhuān)Zhuān氣qì致zhì柔róu,能nénɡ如rú嬰yīnɡ兒ér乎hū?滌Dí除chú玄xuán覽lǎn,能nénɡ無(wú)wú疵cī乎hū?愛(ài)ài國ɡuó治zhì民mín,能nénɡ無(wú)wú為wéi乎hū?天Tiān門(mén)mén開(kāi)kāi闔hé,能nénɡ為wéi雌cí乎hū?明Mínɡ白bɑi四sì達dá,能nénɡ無(wú)wú知zhī乎hū。

   11.三sān十shí輻fú共ɡònɡ一yī轂ɡǔ,當dānɡ其qí無(wú)wú,有yǒu車(chē)jū之zhī用yònɡ。埏Shān埴zhí以yǐ為wéi器qì,當dānɡ其qí無(wú)wú,有yǒu器qì之zhī用yònɡ。鑿Záo戶(hù)hù牖yǒu以yǐ為wéi室shì,當dānɡ其qí無(wú)wú,有yǒu室shì之zhī用yònɡ。故Gù有yǒu之zhī以yǐ為wéi利lì,無(wú)wú之zhī以yǐ為wéi用yònɡ。

   12.五wǔ色sè令lìnɡ人rén目mù盲mánɡ,五wǔ音yīn令lìnɡ人rén耳ěr聾lónɡ,五wǔ味wèi令lìnɡ人rén口kǒu爽shuǎnɡ,馳chí騁chěnɡ畋tián獵liè令lìnɡ人rén心xīn發(fā)fā狂kuánɡ,難nán得dé之zhī貨huò令lìnɡ人rén行xínɡ妨fánɡ。是Shì以yǐ圣shènɡ人rén,為wèi腹fù不bù為wèi目mù,故ɡù去qù彼bǐ取qǔ此cǐ。

   13.寵chǒnɡ辱rǔ若ruò驚jīnɡ,貴ɡuì大dà患huàn若ruò身shēn。何Hé謂wèi寵chǒnɡ辱rǔ若ruò驚jīnɡ?寵Chǒnɡ為wéi下xià。得Dé之zhī若ruò驚jīnɡ失shī之zhī若ruò驚jīnɡ是shì謂wèi寵chǒnɡ辱rǔ若ruò驚jīnɡ。何Hé謂wèi貴ɡuì大dà患huàn若ruò身shēn?吾Wú所suǒ以yǐ有yǒu大dà患huàn者zhě,為wéi吾wú有yǒu身shēn,及jí吾wú無(wú)wú身shēn,吾wú有yǒu何hé患huàn。故Gù貴ɡuì以yǐ身shēn為wéi天tiān下xià,若ruò可kě寄jì天tiān下xià。愛(ài)ài以yǐ身shēn為wéi天tiān下xià,若ruò可kě托tuō天tiān下xià。

   14.視shì之zhī不bù見(jiàn)jiàn名mínɡ曰yuē夷yí。聽(tīng)Tīnɡ之zhī不bù聞wén名mínɡ曰yuē希xī。摶Tuán之zhī不bù得dé名mínɡ曰yuē微wēi。此Cǐ三sān者zhě不bù可kě致zhì詰jié,故ɡù混hùn而ér為wéi一yī。其Qí上shànɡ不bù皦jiǎo,其qí下xià不bù昧mèi,繩shénɡ繩shénɡ不bù可kě名mínɡ,復fù歸ɡuī于yú無(wú)wú物wù。是Shì謂wèi無(wú)wú狀zhuànɡ之zhī狀zhuànɡ,無(wú)wú物wù之zhī象xiànɡ,是shì謂wèi惚hū恍huǎnɡ。迎Yínɡ之zhī不bù見(jiàn)jiàn其qí首shǒu,隨suí之zhī不bù見(jiàn)jiàn其qí后hòu。執Zhí古ɡǔ之zhī道dào以yǐ御yù今jīn之zhī有yǒu。能Nénɡ知zhī古ɡǔ始shǐ,是shì謂wèi道dào紀jì。

   15.古ɡǔ之zhī善shàn為wéi士shì者zhě,微wēi妙miào玄xuán通tōnɡ,深shēn不bù可kě識shí。夫Fū唯wéi不bù可kě識shí,故ɡù強qiǎnɡ為wéi之zhī容rónɡ。豫Yù兮xī若ruò冬dōnɡ涉shè川chuān;猶yóu兮xī若ruò畏wèi四sì鄰lín;儼yǎn兮xī其qí若ruò容rónɡ;渙huàn兮xī若ruò冰bīnɡ之zhī將jiānɡ釋shì;敦dūn兮xī其qí若ruò樸pǔ;曠kuànɡ兮xī其qí若ruò谷ɡǔ;混hún兮xī其qí若ruò濁zhuó;澹dàn兮xī其qí若ruò海hǎi;飉liáo兮xī若ruò無(wú)wú止zhǐ。孰Shú能nénɡ濁zhuó以yǐ靜jìnɡ之zhī徐xú清qīnɡ。孰Shú能nénɡ安ān以yǐ動(dòng)dònɡ之zhī徐xú生shēnɡ。保Bǎo此cǐ道dào者zhě不bù欲yù盈yínɡ。夫Fū唯wéi不bù盈yínɡ故ɡù能nénɡ蔽bì而ér新xīn成chénɡ。

   16.致zhì虛xū極jí,守shǒu靜jìnɡ篤dǔ。萬(wàn)Wàn物wù并bìnɡ作zuò,吾wú以yǐ觀(guān)ɡuān復fù。夫Fū物wù蕓yún蕓yún各ɡè復fù歸ɡuī其qí根ɡēn。歸Guī根ɡēn曰yuē靜jìnɡ,是shì謂wèi復fù命mìnɡ;復fù命mìnɡ曰yuē常chánɡ,知zhī常chánɡ曰yuē明mínɡ。不Bù知zhī常chánɡ,妄wànɡ作zuò兇xiōnɡ。知Zhī常chánɡ容rónɡ,容rónɡ乃nǎi公ɡōnɡ,公ɡōnɡ乃nǎi全quán,全quán乃nǎi天tiān,天tiān乃nǎi道dào,道dào乃nǎi久jiǔ,沒(méi)mò身shēn不bù殆dài。

   17.太tài上shànɡ,下xià知zhī有yǒu之zhī。其Qí次cì,親qīn而ér譽(yù)yù之zhī。其Qí次cì,畏wèi之zhī。其Qí次cì,侮wǔ之zhī。信Xìn不bù足zú焉yān,有yǒu不bù信xìn焉yān。悠Yōu兮xī其qí貴ɡuì言yán,功ɡōnɡ成chénɡ事shì遂suì,百bǎi姓xìnɡ皆jiē謂wèi∶我wǒ自zì然rán。

   18.大dà道dào廢fèi有yǒu仁rén義yì;智zhì慧huì出chū有yǒu大dà偽wěi;六liù親qīn不bù和hé有yǒu孝xiào慈cí;國ɡuó家jiā昏hūn*luàn有yǒu忠zhōnɡ臣chén。

   19.絕jué圣shènɡ棄qì智zhì,民mín利lì百bǎi倍bèi;絕jué仁rén棄qì義yì,民mín復fù孝xiào慈cí;絕jué巧qiǎo棄qì利lì,盜dào賊zéi無(wú)wú有yǒu;此cǐ三sān者zhě,以yǐ為wéi文wén不bù足zú。故Gù令lìnɡ有yǒu所suǒ屬shǔ,見(jiàn)jiàn素sù抱bào樸pǔ,少shǎo私sī寡ɡuǎ欲yù。

   20.絕jué學(xué)xué無(wú)wú憂(yōu)yōu,唯wéi之zhī與yǔ阿ē,相xiānɡ去qù幾jǐ何hé?善Shàn之zhī與yǔ惡è,相xiānɡ去qù若ruò何hé?人Rén之zhī所suǒ畏wèi,不bù可kě不bù畏wèi?;腍uānɡ兮xī其qí未wèi央yānɡ哉zāi!眾Zhònɡ人rén熙xī熙xī如rú享xiǎnɡ太tài牢láo、如rú春chūn登dēnɡ臺tái。我Wǒ獨dú泊bó兮xī其qí未wèi兆zhào,如rú嬰yīnɡ兒ér之zhī未wèi孩hái;儡lěi儡lěi兮xī若ruò無(wú)wú所suǒ歸ɡuī。眾Zhònɡ人rén皆jiē有yǒu余yú,而ér我wǒ獨dú若ruò遺yí。我Wǒ愚yú人rén之zhī心xīn也yě哉zāi!沌Dùn沌dùn兮xī。俗Sú人rén昭zhāo昭zhāo,我wǒ獨dú昏hūn昏hūn;俗sú人rén察chá察chá,我wǒ獨dú悶mèn悶mèn。眾Zhònɡ人rén皆jiē有yǒu以yǐ,而ér我wǒ獨dú頑wán且qiě鄙bǐ。我Wǒ獨dú異yì于yú人rén,而ér貴ɡuì食shí母mǔ。

   21.孔kǒnɡ德dé之zhī容rónɡ惟wéi道dào是shì從cónɡ。道Dào之zhī為wéi物wù惟wéi恍huǎnɡ惟wéi惚hū。惚Hū兮xī恍huǎnɡ兮xī其qí中zhōnɡ有yǒu象xiànɡ?;蠬uǎnɡ兮xī惚hū兮xī其qí中zhōnɡ有yǒu物wù。窈Yǎo兮xī冥mínɡ兮xī其qí中zhōnɡ有yǒu精jīnɡ。其Qí精jīnɡ甚shèn真zhēn。其Qí中zhōnɡ有yǒu信xìn。自Zì古ɡǔ及jí今jīn,其qí名mínɡ不bù去qù以yǐ閱yuè眾zhònɡ甫fǔ。吾Wú何hé以yǐ知zhī眾zhònɡ甫fǔ之zhī狀zhuànɡ哉zāi!以Yǐ此cǐ。

   22.曲qǔ則zé全quán,枉wǎnɡ則zé直zhí,洼wā則zé盈yínɡ,敝bì則zé新xīn少shǎo則zé得dé,多duō則zé惑huò。是Shì以yǐ圣shènɡ人rén抱bào一yī為wéi天tiān下xià式shì。不Bù自zì見(jiàn)xiàn故ɡù明mínɡ;不bù自zì是shì故ɡù彰zhānɡ;不bù自zì伐fá故ɡù有yǒu功ɡōnɡ;不bù自zì矜jīn故ɡù長(cháng)chánɡ;夫fū唯wéi不bù爭zhēnɡ,故ɡù天tiān下xià莫mò能nénɡ與yǔ之zhī爭zhēnɡ。古Gǔ之zhī所suǒ謂wèi∶曲qū則zé全quán者zhě,豈qǐ虛xū言yán哉zāi!誠Chénɡ全quán而ér歸ɡuī之zhī。

   23.希xī言yán自zì然rán。故Gù飄piāo風(fēng)fēnɡ不bù終zhōnɡ朝zhāo,驟zhòu雨yǔ不bù終zhōnɡ日rì。孰Shú為wèi此cǐ者zhě?天Tiān地dì。天Tiān地dì尚shànɡ不bù能nénɡ久jiǔ,而ér況kuànɡ于yú人rén乎hū?故Gù從cónɡ事shì于yú道dào者zhě,同tónɡ于yú道dào。德Dé者zhě同tónɡ于yú德dé。失Shī者zhě同tónɡ于yú失shī。同Tónɡ于yú道dào者zhě道dào亦yì樂(lè )lè得dé之zhī;同tónɡ于yú德dé者zhě德dé亦yì樂(lè )lè得dé之zhī;同tónɡ于yú失shī者zhě失shī于yú樂(lè )lè得dé之zhī。信xìn不bù足zú焉yān有yǒu不bù信xìn焉yān。

   24.企qǐ者zhě不bù立lì;跨kuà者zhě不bù行xínɡ。自Zì見(jiàn)xiàn者zhě不bù明mínɡ;自zì是shì者zhě不bù彰zhānɡ。自Zì伐fá者zhě無(wú)wú功ɡōnɡ;自zì矜jīn者zhě不bù長(cháng)chánɡ。其Qí在zài道dào也yě曰yuē∶余yú食shí贅zhuì形xínɡ。物Wù或huò惡wù之zhī,故ɡù有yǒu道dào者zhě不bù處chǔ。

   25.有yǒu物wù混hún成chénɡ先xiān天tiān地dì生shēnɡ。寂Jì兮xī寥liáo兮xī獨dú立lì不bù改ɡǎi,周zhōu行xínɡ而ér不bù殆dài,可kě以yǐ為wéi天tiān下xià母mǔ。吾Wú不bù知zhī其qí名mínɡ,強qiǎnɡ字zì之zhī曰yuē道dào。強Qiǎnɡ為wèi之zhī名mínɡ曰yuē大dà。大Dà曰yuē逝shì,逝shì曰yuē遠yuǎn,遠yuǎn曰yuē反fǎn。故Gù道dào大dà、天tiān大dà、地dì大dà、人rén亦yì大dà。域Yù中zhōnɡ有yǒu四sì大dà,而ér人rén居jū其qí一yī焉yān。人Rén法fǎ地dì,地dì法fǎ天tiān,天tiān法fǎ道dào,道dào法fǎ自zì然rán。

   26.重zhònɡ為wéi輕qīnɡ根ɡēn,靜jìnɡ為wéi躁zào君jūn。是Shì以yǐ君jūn子zǐ終zhōnɡ日rì行xínɡ不bù離lí輕qīnɡ重zhònɡ。雖Suī有yǒu榮rónɡ觀(guān)ɡuān,燕yàn處chù超chāo然rán。奈Nài何hé萬(wàn)wàn乘shènɡ之zhī主zhǔ而ér以yǐ身shēn輕qīnɡ天tiān下xià。輕Qīnɡ則zé失shī根ɡēn,躁zào則zé失shī君jūn。

   27.善shàn行xínɡ無(wú)wú轍zhé跡jì。善Shàn言yán無(wú)wú瑕xiá謫zhé。善Shàn數shǔ不bù用yònɡ籌chóu策cè。善Shàn閉bì無(wú)wú關(guān)ɡuān楗jiàn而ér不bù可kě開(kāi)kāi。善Shàn結jié無(wú)wú繩shénɡ約yuē而ér不bù可kě解jiě。是Shì以yǐ圣shènɡ人rén常chánɡ善shàn救jiù人rén,故ɡù無(wú)wú棄qì人rén。常Chánɡ善shàn救jiù物wù,故ɡù無(wú)wú棄qì物wù。是Shì謂wèi襲xí明mínɡ。故Gù善shàn人rén者zhě不bù善shàn人rén之zhī師shī。不Bù善shàn人rén者zhě善shàn人rén之zhī資zī。不Bù貴ɡuì其qí師shī、不bù愛(ài)ài其qí資zī,雖suī智zhì大dà迷mí,是shì謂wèi要yào妙miào。

   28.知zhī其qí雄xiónɡ,守shǒu其qí雌cí,為wéi天tiān下xià溪xī。為Wéi天tiān下xià溪xī,常chánɡ德dé不bù離lí,復fù歸ɡuī于yú嬰yīnɡ兒ér。知Zhī其qí白bái,守shǒu其qí黑hēi,為wéi天tiān下xià式shì。為Wéi天tiān下xià式shì,常chánɡ德dé不bù忒tè,復fù歸ɡuī于yú無(wú)wú極jí。知Zhī其qí榮rónɡ,守shǒu其qí辱rǔ,為wéi天tiān下xià谷ɡǔ。為Wéi天tiān下xià谷ɡǔ,常chánɡ德dé乃nǎi足zú,復fù歸ɡuī于yú樸pǔ。樸Pǔ散sàn則zé為wéi器qì,圣shènɡ人rén用yònɡ之zhī則zé為wéi官ɡuān長(cháng)zhǎnɡ。故Gù大dà制zhì不bù割ɡē。

   29.將jiānɡ欲yù取qǔ天tiān下xià而ér為wéi之zhī,吾wú見(jiàn)jiàn其qí不bù得dé已yǐ。天Tiān下xià神shén器qì,不bù可kě為wéi也yě,為wéi者zhě敗bài之zhī,執zhí者zhě失shī之zhī。夫Fū物wù或huò行xínɡ或huò隨suí、或huò覷qū或huò吹chuī、或huò強qiánɡ或huò羸léi、或huò挫cuò或huò隳huī。是Shì以yǐ圣shènɡ人rén去qù甚shèn、去qù奢shē、去qù泰tài。

   30.以yǐ道dào佐zuǒ人rén主zhǔ者zhě,不bù以yǐ兵bīnɡ強qiánɡ天tiān下xià。其Qí事shì好hào還huán。師Shī之zhī所suǒ處chǔ荊jīnɡ棘jí生shēnɡ焉yān。軍Jūn之zhī后hòu必bì有yǒu兇xiōnɡ年nián。善Shàn有yǒu果ɡuǒ而ér已yǐ,不bù敢ɡǎn以yǐ取qǔ強qiánɡ。果Guǒ而ér勿wù矜jīn。果Guǒ而ér勿wù伐fá。果Guǒ而ér勿wù驕jiāo。果Guǒ而ér不bù得dé已yǐ。果Guǒ而ér勿wù強qiánɡ。物Wù壯zhuànɡ則zé老lǎo,是shì謂wèi不bù道dào,不bù道dào早zǎo已yǐ。

   31.夫fū佳jiā兵bīnɡ者zhě,不bù祥xiánɡ之zhī器qì,物wù或huò惡wù之zhī,故ɡù有yǒu道dào者zhě不bù處chǔ。君Jūn子zǐ居jū則zé貴ɡuì左zuǒ,用yònɡ兵bīnɡ則zé貴ɡuì右yòu。兵B(niǎo)īnɡ者zhě不bù祥xiánɡ之zhī器qì,非fēi君jūn子zǐ之zhī器qì,不bù得dé已yǐ而ér用yònɡ之zhī,恬tián淡dàn為wéi上shànɡ。勝Shènɡ而ér不bù美měi,而ér美měi之zhī者zhě,是shì樂(lè )lè*shā人rén。夫Fū樂(lè )lè*shā人rén者zhě,則zé不bù可kě得dé志zhì于yú天tiān下xià矣yǐ。吉Jí事shì尚shànɡ左zuǒ,兇xiōnɡ事shì尚shànɡ右yòu。偏Piān將jiānɡ軍jūn居jū左zuǒ,上shànɡ將jiānɡ軍jūn居jū右yòu。言Yán以yǐ喪sānɡ禮lǐ處chù之zhī。*Shā人rén之zhī眾zhònɡ,以yǐ悲bēi哀āi泣qì之zhī,戰zhàn勝shènɡ以yǐ喪sānɡ禮lǐ處chù之zhī。

   32.道dào常chánɡ無(wú)wú名mínɡ。樸Pǔ雖suī小xiǎo天tiān下xià莫mò能nénɡ臣chén也yě。侯Hóu王wánɡ若ruò能nénɡ守shǒu之zhī,萬(wàn)wàn物wù將jiānɡ自zì賓bīn。天Tiān地dì相xiānɡ合hé以yǐ降jiànɡ甘ɡān露lù,民mín莫mò之zhī令lìnɡ而ér自zì均jūn。始Shǐ制zhì有yǒu名mínɡ,名mínɡ亦yì既jì有yǒu,夫fū亦yì將jiānɡ知zhī止zhǐ,知zhī止zhǐ可kě以yǐ不bù殆dài。譬Pì道dào之zhī在zài天tiān下xià,猶yóu川chuān谷ɡǔ之zhī于yú江jiānɡ海hǎi。

   33.知zhī人rén者zhě智zhì,自zì知zhī者zhě明mínɡ。勝Shènɡ人rén者zhě有yǒu力lì,自zì勝shènɡ者zhě強qiánɡ。知Zhī足zú者zhě富fù。強Qiánɡ行xínɡ者zhě有yǒu志zhì。不Bù失shī其qí所suǒ者zhě久jiǔ。死Sǐ而ér不bù亡wánɡ者zhě,壽shòu。

   34.大dà道dào泛fán兮xī,其qí可kě左zuǒ右yòu。萬(wàn)Wàn物wù恃shì之zhī以yǐ生shēnɡ而ér不bù辭cí,功ɡōnɡ成chénɡ而ér不bù名mínɡ有yǒu。衣Yì養yǎnɡ萬(wàn)wàn物wù而ér不bù為wéi主zhǔ,常chánɡ無(wú)wú欲yù可kě名mínɡ于yú小xiǎo。萬(wàn)Wàn物wù歸ɡuī焉yān,而ér不bù為wéi主zhǔ,可kě名mínɡ為wéi大dà。以Yǐ其qí終zhōnɡ不bù自zì為wéi大dà,故ɡù能nénɡ成chénɡ其qí大dà。

   35.執zhí大dà象xiànɡ天tiān下xià往wǎnɡ。往Wǎnɡ而ér不bù害hài安ān平pínɡ太tài。樂(lè )Lè與yǔ餌ěr,過(guò)ɡuò客kè止zhǐ。道Dào之zhī出chū口kǒu淡dàn乎hū其qí無(wú)wú味wèi。視Shì之zhī不bù足zú見(jiàn)jiàn。聽(tīng)Tīnɡ之zhī不bù足zú聞wén。用Yònɡ之zhī不bù足zú既jì。

   36.將jiānɡ欲yù歙xī之zhī,必bì固ɡù張zhānɡ之zhī。將Jiānɡ欲yù弱ruò之zhī,必bì固ɡù強qiánɡ之zhī。將Jiānɡ欲yù廢fèi之zhī,必bì固ɡù興xīnɡ之zhī。將Jiānɡ欲yù取qǔ之zhī,必bì固ɡù與yǔ之zhī。是Shì謂wèi微wēi明mínɡ。柔Róu弱ruò勝shènɡ剛ɡānɡ強qiánɡ。魚(yú)Yú不bù可kě脫tuō于yú淵yuān,國ɡuó之zhī利lì器qì不bù可kě以yǐ示shì人rén。

   37.道dào常chánɡ無(wú)wú為wéi,而ér無(wú)wú不bù為wéi。侯Hóu王wánɡ若ruò能nénɡ守shǒu之zhī,萬(wàn)wàn物wù將jiānɡ自zì化huà?;疕uà而ér欲yù作zuò,吾wú將jiānɡ鎮zhèn之zhī以yǐ無(wú)wú名mínɡ之zhī樸pǔ。無(wú)Wú名mínɡ之zhī樸pǔ,夫fū亦yì將jiānɡ無(wú)wú欲yù。不Bù欲yù以yǐ靜jìnɡ,天tiān下xià將jiānɡ自zì定dìnɡ。

   道經(jīng)結束,下篇德經(jīng)。

   xxxxx做受大片在线观看免费,欧美一级特黄aa大片在线观看免费,欧美激情整片a级,欧美乱大交xxxxx按摩v
   <td id="d4ja9"></td>
   <track id="d4ja9"><strike id="d4ja9"></strike></track>
   1. <p id="d4ja9"></p>
   2. <pre id="d4ja9"><ruby id="d4ja9"></ruby></pre>